Sudjelovanje na okruglom stolu „Iskustva zapošljavanja teže zapošljivih skupina“

U  HGK  Pula 21. lipnja održan je okrugli stol „Iskustva zapošljavanja teže zapošljivih skupina“ na kojem su sudjelovali i naši kolege iz Adecco ureda u Puli. Tematiku zapošljavanja teže zapošljivih skupina podupire se i kroz projekt „Podrška u zajednici – TRIP B“ koji je započeo 13. srpnja 2015. godine i traje do 12. srpnja 2016., a provodi se s ciljem povećanje kvalitete socijalnih usluga u zajednici. Ukupna vrijednost projekta je 1.219.765,55 kn, a 1.134.831,50 kn je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007 – 2013. Projekt se provodi u sklopu Poziva „Širenje mreže usluga u zajednici – faza III“. Nositelj projekta je Dom za odrasle osobe Vila Maria, a partneri su: Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Udruga invalida rada Istre, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre. Grad Pula je pridruženi suradnik projekta.

U sklopu projekta „ Podrška u zajednici – TRIP B“ otvoren je Dnevni boravak Susret (Veli Jože 22, Pula), kao nova socijalna usluga koja podiže standard kvalitete života socijalnih usluga Pule. Projekt doprinosi povećanju kvalitete socijalnih usluga, kvaliteti života i zapošljivosti osoba u potrebi. Projekt ima dva specifična cilja od kojih se prvi odnosi na uvođenje usluge dnevnog boravka za osobe s mentalnim oštećenjima (za 15 korisnika) i usluge psihosocijalne podrške za osobe s invaliditetom i beskućnike (za 42 korisnika). Drugi cilj se odnosi na povećanje kompetencija za tržište rada i zapošljivost osoba s invaliditetom i beskućnika (za 19 korisnika) uz promoviranje zapošljavanja ranjivih skupina (prvenstveno osoba s invaliditetom) i pružanje podrške poslodavcima u zapošljavanju ranjivih skupina.
Održan okrugli stol okupio je predstavnike javnog, civilnog i privatnog sektora, u svrhu poticanja dijaloga s poslodavcima koji su otvoreni za zapošljavanje teže zapošljivih skupina.  Kroz raspravu i dijalog, naglašeni su i primjeri dobre prakse koji su doprinijeli povećanju zapošljivosti teže zapošljivih skupina. U prvom redu istaknut je primjer Zaštitne radionice Tekop Nova koja među zaposlenicima ima 60% osoba s invaliditetom, a istaknuti su i pozitivni primjeri zapošljavanja u tvrtki Transcom Worldwide d.o.o., pri čemu je spomenuta i značajna uloga koju je imao Adecco.

Zajednički je zaključak svih prisutnih kako je potrebno pružiti veću podršku poslodavcima prilikom zapošljavanja teže zapošljivih skupina. Pozitivni primjeri postoje i potrebno ih je promovirati, no u praksi se većina zapošljavanja realizira zbog proaktivnosti poslodavca. Sudionici su se složili i kako je bitno raditi na izbjegavanju dugotrajne nezaposlenosti kroz inkluzivno volontiranje te osnivanje Info centra za teže zapošljive skupine s obzirom da je kao jedan od najučestalijih problema u praksi istaknuta upravo neinformiranost i strah teže zapošljivih skupina. Jedan od zaključaka jest i kako je bitno stvoriti lokalnu mrežu poslodavaca te osnažiti suradnju između privatnog i javnog sektora s jedne strane te obrazovnog sustava s druge.

U skladu s time, ukupno 15 poslodavaca iz Istarske županije do sada je potpisalo Sporazum o suradnji kojim se obvezuju na nediskriminirajući stav prilikom zapošljavanja osoba s invaliditetom i ostalih ranjivih skupina, te su preuzeli na sebe obavezu da će kroz dionike projekta nalaziti potencijalne zaposlenike koji spadaju u teže zapošljivu skupinu zaposlenika.